De private behandelingen zoals coaching kunt u zelf direct regelen, er is geen verwijzing van de huisarts nodig. De private behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Coaching

In je loopbaan komt je verschillende fasen tegen die vragen kunnen oproepen: het omgaan met onzekerheid, moeite met keuzes maken, omgaan met veranderende omstandigheden, het zoeken naar balans tussen privé en werk, het doorgroeien naar meer verantwoordelijke functies, het bijsturen van je loopbaan als deze niet (meer) bij je past, het willen doorgroeien in management en leiderschap.

Elke fase heeft eigen uitdagingen en het kan helpen om samen te zoeken naar persoonlijke drijfveren om deze beter te gaan begrijpen en onderzoeken of en hoe je zou kunnen of willen veranderen in context van je werk.

Soms komt de vraag direct van leidinggevende of HR, soms melden mensen zich individueel aan. Afhankelijk van je werk en persoonlijke situatie zullen we in overleg bepalen hoeveel bijeenkomsten wenselijk zijn en welke vorm van terugkoppeling naar de werkgever passend is.

Privacy

Alle hulpverleners – artsen, psychologen, psychotherapeuten – zijn gehouden aan hun beroepscode. Dat betekent dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Supervisie

Wanneer je als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog, Psychiater of Verpleegkundig Specialist supervisie zou willen hebben over psychotherapieën in het kader van je opleiding kun je contact met mij opnemen.

Ik ben geregistreerd supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) en sta ook geregistreerd in het supervisorenregister van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). De kosten voor supervisie bedragen € 105 per gesprek en worden maandelijks in rekening gebracht.

Leertherapie

Leertherapie is een vereiste in de opleiding tot Psychiater, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog en Verpleegkundig Specialist. Voor een psychoanalytisch georiënteerde leertherapie in het kader van je opleiding kun je contact met mij opnemen. De frequentie is 1 a 2 keer per week.

Ik zal je opleidingsinstituut geen inhoudelijke informatie over het verloop van de leertherapie verschaffen.

Ik ben geregistreerd leertherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)

Voorafgaand aan de leertherapie voer ik een kennismakingsgesprek met je. Daarin bespreken we je verwachtingen van de therapie, geef ik uitleg over mijn werkwijze, en maken we praktische afspraken over tijdstip van de behandeling. Dit gesprek biedt ook de gelegenheid te ervaren of we tot een constructieve samenwerking kunnen komen. De kosten van de leertherapie bedragen € 105 per gesprek en worden maandelijks in rekening gebracht.

Contact

Wilt u direct leertherapie, coaching of supervisie boeken of heeft u meer vragen? Neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier.