De GGZ behandelingen waarvoor u bij mij terecht kunt zijn; systeem therapie, psychoanalytische psychotherapie en individuele psychotherapie.

Systeem therapie – Partner relatie en gezinstherapie

Als relatie of gezinsproblemen ernstig zijn of lang duren, kunnen ze de draagkracht van één of meerdere gezinsleden te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of een depressie of (zeer) problematisch gedrag zoals mishandeling of verslavingsproblematiek. Als er sprake is van samenhang tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een gezin, kan systeem therapie / gezinstherapie een goede behandelmethode zijn.

In het behandelplan worden de doelstellingen van de behandeling omschreven en wie bij de behandeling betrokken worden. In de systeem therapie / gezinstherapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Er kan ook met huiswerkopdrachten worden gewerkt.

Kortdurende individuele psychotherapie

Als uw probleem welomschreven is, niet te complex, zal het advies een kortdurende psychotherapie zijn.

We richten ons in de gesprekken op het thema dat uit de onderzoeksfase als kern van uw probleem naar voren is gekomen. Zo’n centraal thema wordt ook wel “focus” genoemd.

Psychoanalytische Psychotherapie

Soms is uw problematiek complex en is het moeilijk of niet mogelijk één bepaald focus te kiezen of u hebt al eerder een psychotherapeutische behandeling ondergaan die niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. In deze gevallen is een langdurende psychotherapeutische behandeling geïndiceerd.

Psychoanalytisch Psychotherapie is een vorm van psychotherapie waarin de behandeling minder gericht is op de klacht maar zich richt op het verhelderen van de achtergrond en betekenis van de psychische klachten die het dagelijks functioneren aantasten, u hinderen in uw relaties.

Samen met u ga ik op zoek naar achterliggende gedachten en gevoelens – zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld – die vaak minder bewust zijn, hun wortels in het verleden hebben en leiden tot herhalingspatronen in het hier en nu. Binnen de therapie ontstaat er ruimte voor reflectie, andere manieren van denken, voelen en gedrag. Omdat het veelal gaat om langer bestaande patronen, duurt de behandeling ook langer, in de regel twee a drie jaar. Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.