GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg. Er zijn twee soorten GGZ behandelingen: Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB GGZ)

Voor behandeling in de generalistische basis-ggz is een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. De verwijzer kan u doorverwijzen indien er sprake is van een psychisch probleem dat hij zelf niet kan behandelen. Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens – op basis van door mij uitgevoerde diagnostiek – in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief.

Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (G GGZ)

Zijn de problemen complexer en langdurend dan kan de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist u verwijzen naar de gespecialiseerde ggz, waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.

U kunt bij mij terecht voor hulp binnen zowel de Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ. Dit betekent dat, als de verwijzer in eerste instantie inschat dat generalistische zorg toereikend is en het blijkt toch gecompliceerder te liggen, u niet opnieuw doorverwezen hoeft te worden en bij mij (met uw toestemming) kunt blijven. Er ontstaat dan geen nieuwe wachttijd.