Aanmelding

U kunt zich telefonisch of via het beveiligde contactformulier aanmelden. Als ik de telefoon niet opneem dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op de voicemail. U wordt daarna teruggebeld. De verwijsbrief van de huisarts, een geldig identiteitsbewijs en uw verzekeringsgegevens neemt u mee voor de eerste afspraak.

Wachttijd

Op dit moment is er een aanmeldingsstop voor zowel de Generalistische GGZ als Gespecialiseerde GGZ zorg van kracht. (Actueel op 06-05-2024)

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Intake

Er vinden 2 a 3 intakegesprekken plaats met als doel de aard van uw problemen, mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten te onderzoeken. De conclusies van het onderzoek en het daaraan gekoppelde behandeladvies zal ik aan het eind van de intake met u bespreken. Uit het behandeladvies kan naar voren komen dat ik de behandeling (met uw instemming) kan voortzetten, doorverwijs naar een instelling of hulpverlener met voor uw problematiek specifieke behandelmogelijkheden of terugverwijs naar uw huisarts. Voor vragen rondom medicatie werk ik samen met een psychiater.

Behandeling

Aan het begin van de behandeling stel ik met u een behandelplan op. Hierin wordt de behandelvorm, frequentie, het doel van de behandeling en evaluatiemomenten opgenomen.

Aan het begin en het einde van de behandeling zal u worden gevraagd beveiligde online vragenlijsten in te vullen, zgn. HoNOS+. Hiervoor maak ik gebruik van de dienst Embloom.

Privacy

Alle hulpverleners – artsen, psychologen, psychotherapeuten – zijn gehouden aan hun beroepscode. Dat betekent dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Een aantal gegevens gaat naar de volgende partijen:

  • Huisarts: dit is gebruikelijk zodat hij/zij op de hoogte is van intake en behandeling. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan wordt deze informatie niet verstuurd.
  • Ziektekostenverzekering: de diagnose behandel combinatie (DBC) is vanaf 2008 de basis van de vergoeding van de zorg. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat bij uw zorgverzekeraar een diagnose van u bekend is, is het mogelijk om een Privacy verklaring op te stellen t.b.v. de verzekering.
  • Informatie aan derden als UWV, bedrijfsartsen, wordt alleen schriftelijk gegeven en uitsluitend na uw schriftelijke toestemming.

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier is niet voor derden toegankelijk.

Klachtenregeling

Als u een klacht of onvrede hebt over de behandeling bij mij is het belangrijk dit met mij te bespreken. Als het niet lukt dit met mij op te lossen kan contact gezocht worden met de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen & Psychotherapeuten (LVPP). Link: Klachtenregeling LVPP